@
@@

@@DATA
@@\݌v^؍\
@@{H^HX
@@~nʐρ^101u
@@ʐρ^126u
@@\EḰ^ؑ2K
@@vH^2001N11

@@Ƒ\
@@vi32j
@@i29j

@@photo by osamu tomita @@